Marix- Tijd voor de Liefde

Veröffentlicht auf von marix-sirius.over-blog.de

 

Tijd voor de Liefde

    http://marix-sirius.over-blog.de/


Waar je momenteel ook bent, dit is de plaats waar je wilde zijn tijdens het veranderen van de cyclus. Er van uitgaand dat je je er goed en veilig voelt, zo niet, dan zou je moeten proberen te ontdekken waar je in plaats daarvan naartoe wordt getrokken en waar je hart naar uitgaat.Er komen stormachtige dagen en weken aan en daarbij bedoelen we: er zullen verdere schoonmaak- en zuiveringsacties zijn voordat Gaia uiteindelijk zal ascenderen.Wees er echter zeker van dat wij, de Galactische Familie en met ons alle andere hemelse helpers een oogje in het zeil zullen houden bij deze activiteiten, zodat de rest van ascentie zo geruisloos mogelijk zal gaan.We waken over jullie zoals we steeds hebben gedaan – waarbij we, zoals jullie weten wel rekening moeten houden met karmische bepalingen. Nochtans heeft de Schepper een datum vastgesteld waarop alle karma op Aarde ingelost kan worden.


Stormachtige tijden dus,waarbij jullie altijd weer naar je eigen kern wordt teruggetrokken, want wie een is met zijn/haar innerlijke zelf, zal deze fase beter doorstaan. Elke Lichtdrager
heeft zijn favoriete manieren om de innerlijke rust te herstellen. Zo gaat het voor de ene het beste dmv meditatie, terwijl anderen juist actief bezig willen zijn met wandelen, of iets doen voor kinderen, dieren, in de natuur etc.

Wat we daarmee willen zeggen is, dat welke mogelijkheid je ook kiest, het ongelooflijk belangrijk is om in deze dagen en weken, tijd vrij te maken om jezelf naar binnen te richten.Kinderen zijn waarlijk wonderbaarlijke wezens, en kunnen de mensen in hun omgeving in staat stellen om hun mogelijkheden ten volle te benutten. Bij hun geboorte hebben ze al alles dat ze nodig hebben om alle noodzakelijke nieuwe energieën in zich op te nemen. Alles dat nodig is om met gemak te ascenderen is hen aangeboren. Ze zijn nu geïncarneerd in hun families omdat dit in overeenstemming is met hun zielencontracten. En ze moeten jullie herinneren aan jullie eigen zielsopdrachten.Ja, we weten van al jullie uitdagingen en toestanden. We weten overal van en we klappen in onze handen! Het is geweldig om jullie zielen zo te zien stralen! Wat een geweldige prestatie hebben jullie al geleverd toen het jaar 2012 aanbrak – je kunt je dit waarschijnlijk nog nauwelijks voorstellen. We zeggen alleen dat jullie zullen begrijpen waarom wij jubelen, je zult het zelf ook in de gaten krijgen.De kwantumsprong mag als zodanig gezien worden! Het is een unieke en ongelooflijk effectieve manier om vol leven te arriveren, waar al degenen waarvan jullie dachten jullie ze lang geleden al verloren hadden, jullie opwachten. Op het laats op de dag dat jullie weer met ons herenigd worden zul je het voelen – of beter gezegd – zul je weten wat we nu bedoelen.Geliefden, er is zoveel te berichten en elke week komen onze hulptroepen weer een stapje verder, je zou zelfs kunnen zeggen “dagelijks” kun je het vertrek zien van Schaduwspelers!
Zelfs indien bijna alle informatieve details nog aan je worden onthouden - toch waait er een andere, frisse wind!

Ondertussen worden jullie geïnformeerd door onze hulptroepen die speciaal voor dit doel werden geselecteerd.


Alleen zij die in het geheim de persvrijheid hebben ingeperkt zullen van hun posten worden verwijderd, omdat ze dachten dat alle macht van de wereld hen toebehoorde. Dit is niet –
helemaal niet – het geval! Al enige tijd staat de oude elite met de rug tegen de muur of is al lang geleden van hun zaakjes verwijderd.

 Er zal – heel binnenkort – vrijelijk informatie worden gegeven en jullie zullen verrast worden door de plotseling binnenkomende vloedgolf van belangwekkende informatie! En wie anders heeft deze Verandering bewerkstelligd? Niemand dan jullie zelf! Als de ware helden die op het punt staan deze regels te lezen!


Op een later tijdstip, wanneer jullie geascendeerd zijn en tot vol bewustzijn gekomen zijn, zul
je weten hoe waar deze woorden nu zijn! Want we zullen al onze documentbestanden voor jullie openen en jullie zullen je al jullie geïncarneerde levens, die je speciaal op deze periode hebben voorbereid, kunnen herinneren.


We wensen jullie een prachtig Paasfeest – vol wonderen – en we willen benadrukken dat de dag voor Pasen de dag is om de Vereniging van Hart en Hemel te dienen!


http://marix-sirius.over-blog.de/Dank je Marix

SarinahVert. Rob


Vert. Rob

Het is onder de volgende voorwaarden toegestaan publicaties op deze website te vermenigvuldigen en/of te kopiëren1) de naam van de auteur van elk artikel dient te worden vermeld met de juiste naam
2) De inhoud mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden
3) De inhoud mag niet worden bewerkt noch op een andere manier veranderd
4) Bij verspreiding van een artikel moeten deze licentievoorwaarden worden medegedeeld aan lezers/luisteraars
5) Van elk van deze voorwaarden mag worden afgeweken na schriftelijke toestemming van de auteur
6) Alle teksten op deze website blijven het eigendom van de schrijver tenzij anders vermeld

Um über die neuesten Artikel informiert zu werden, abonnieren:

Kommentiere diesen Post